Børneundersøgelser

Børneundersøgelser

Alle børn i alderen 0 – 5 år tilbydes forebyggende helbredsundersøgelser. Fra 6 års-alderen foretages de forebyggende helbredsundersøgelser af skolelægen. Alle børn og unge tilbydes vaccination mod en række sygdomme.

 

Det er frivilligt, om man vil lade sit barn undersøge og vaccinere. Begge dele er gratis. Det er imidlertid meget vigtigt for jeres barns sundhed, at I tager imod tilbuddet om forebyggende helbredsundersøgelser og at vaccinationsprogrammet følges.

 

Lægen kan fortælle jer mere om, hvorfor jeres barn bør vaccineres, og om der er bivirkninger.

Se flere oplysninger ved Statens Seruminstitut, hvor I også kan læse om børnevaccinernes effektivitet og sikkerhed.

 

Tidspunkter for undersøgelser og vaccination:

 

 

 Alder  Børneundersøgelse  Vaccination
 5 uger  ja
 3 måneder  Di-Te-Kig-Pol-Hib / Prev  (Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio, Hæmophilus influenzae B, Pneumokok)*)
 5 måneder  ja  Di-Te-Kig-Pol-Hib / Prev  (Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio, Hæmophilus influenzae B, Pneumokok)*)
 12 måneder  ja  Di-Te-Kig-Pol-Hib / Prev  (Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio, Hæmophilus influenzae B, Pneumokok)*)
 15 måneder  MFR 1  (Mæslinge, Fåresyge, Røde hunde)
 2 år  ja
 3 år  ja
 4 år  ja  MFR 2  (Mæslinge, Fåresyge, Røde hunde) **)
 5 år  ja  Di-Te-Kig-Pol revaccination  (Difteri, Tetanus, Kighoste, Polio)
 12 år  HPV 1, HPV 2 og HPV 3  (Human Papilloma Virus) **)

MFR 2  (Mæslinge, Fåresyge, Røde hunde) ***)

 op til 18 år  Rubella  (Røde hunde)

 

 

*) Fra 1. oktober 2007 indførtes en ny vaccine mod Pneumokok-sygdom i børnevaccinationsprogrammet. Børn, der på denne dato var mellem 4 og 17 måneder vil få tilbudt et modificeret vaccinationsprogram. Læs mere herom på Statens Seruminstituts hjemmeside.

 

**Fra 1. januar 2009 tilbydes vaccine mod livmoderhalskræft til alle 12 årige piger det vil sige piger født i 1996. I en overgangsfase fra oktober 2008 og indtil udgangen af 2010 tilbydes også gratis vaccination til piger født i 1993, 1994 og i 1995. Læs mere herom her.

 

***Fra 1. april 2008 er MFR 2 flyttet fra 12 års alderen til 4 års alderen. De børn, der ikke har fået denne vaccination ved 4 års alderen skal som hidtil have vaccinationen ved 12 års alderen.