KOL

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)

KOL er en forkortelse af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. En kronisk lungesygdom, som fører til åndenød på grund af en irreversibel nedsættelse af lungefunktionen.

 

I lette tilfælde mærkes åndenøden kun ved hårdere fysisk aktivitet, men ved avanceret sygdom opstår åndenøden ved selv ganske små anstrengelser og bliver invaliderende. En del patienter med KOL udvikler respirationsinsufficiens med vedvarende hypoxæmi og har behov for permanent iltbehandling. KOL er ofte ledsaget af hoste, eksspektoration og hyppige forværringer i form af lungeinfektioner, som fører til mange lægekontakter og indlæggelser.

 

I svære tilfælde kan KOL betegnes som en systemsygdom, som ledsages af muskelatrofi, osteoporose, hjertesygdom og depression.

 

I Danmark er KOL en folkesygdom. Man regner med, at 400.000 danskere har sygdommen, heraf har ca. 40.000 svær KOL. Hvert år indlægges næsten 25.000 i Danmark på grund af KOL, og hver dag dør ca. 10 danskere på grund af sygdommen. Det årlige antal dødsfald nærmer sig 4.000, og KOL er i dag en hyppigere dødsårsag end lungekræft.

 

KOL er yderligere skyld i mange leveår med dårlig livskvalitet og er ifølge WHO en af de sygdomme, som giver den største byrde i det danske samfund opgjort i disability adjusted living years (DALY) (1).

 

I Danmark er KOL næsten altid forårsaget af tobaksrygning. Da det tager årtiers rygning at udvikle KOL, er der gode muligheder for at opdage sygdommen i en tidlig fase ved at måle lungefunktionen på yngre og midaldrende rygere. Sådanne målinger kan bruges pædagogisk til at forstærke rådgivningen om rygestop, som er den vigtigste intervention for at forhindre fortsat sygdomsprogression.

 

Behandlingsmulighederne omfatter foruden rygestop og medicinsk behandling også rehabilitering bestående af fysisk træning, oplæring i selv-behandling og ved svær sygdom også sociale foranstaltninger.

Nye behandlingsmuligheder placerer et øget ansvar i almen praksis mhp. at diagnosticere sygdommen tidligt. Patienterne bør følges og vejledes regelmæssigt på linje med patienter med andre kroniske lidelser som f.eks. diabetes og iskæmisk hjertelidelse.

 

Vi tilbyder udredning af KOL og kontrol 1-2 gange årligt. Kontakt klinikpersonalet for nærmere information.