Links & takster

 

 

Links//

Privatlivspolitik

Sundhed.dk

Find information og tjenester på sundhed.dk som borger, pårørende eller patient.

Sundhedsstyrelsen

TAKSTER ATTESTER.

 1. Mulighedserklæring (arb.giver har bedt om)   500 kr

2. Lægeerklæring/frihåndsattest: 450 kr.

3. Kørekortsattest 500 kr.

 ATTESTER TIL FORSIKRING TAKSTER.

FP100 – Helbredsattest        1250 kr uden moms

FP360 – Statusattest til forsikring 1012 kr uden moms

FP401 – Nedsat erhvervsevne 1012 kr uden moms

FP710 – Sundhedsforsikringer 681 kr uden moms

FP610 – Indhentning af journaloplysninger 662 – 968 – 1222 kr uden moms afhængig efter foresp. år

FP910 – Rejseforskikringsattest 530 kr uden moms

 

 

CANNABIS SOM MEDICIN
Info til patienter

LINKS OM GRAVIDITET, FØDSEL OG AMNING:

Den bedste start

Her får du en række gode råd til, hvad du skal huske, og hvad du bør undgå, når du er gravid eller tænker på at blive det.

 

Sunde vaner (Pjece)

Sunde vaner før, under og efter graviditet kan downloades på tlf.

Risikovurdering og fosterdiagnostik

Tidligt i graviditeten er der tilbud om undersøgelser, der kan give et billede af det ufødte barns tilstand, og du kan få information om disse. Det er op til dig selv at beslutte, om du ønsker undersøgelserne, eller om du alene vil have de almindelige graviditetsundersøgelser.

 

LINKS OM KOST OG MOTION

“Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling” 

Sundhedsstyrelsens komplette håndbog om fysisk aktivitet og dens fortræffeligheder.

PATIENTHÅNDBOGEN

Patienthåndbogen er henvendt til borgere og indeholder 3000 artikler om symptomer og sygdomme og om hvordan du kan lindre og forebygge dem. Du kan også læse om forskellige former for undersøgelser og behandling. Indholdet er skrevet af en læge med viden indenfor det specifikke område i samarbejde med en praktiserende læge. Der er også en ordbog, hvor man kan slå lægefaglige ord op og få en forklaring på ordene på almindeligt dansk.

Gå til siden via dette link

UTILSIGTEDE HÆNDELSER
Som patient har du mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser, herunder fejl, til Dansk PatientSikkerhedsDatabase (DPSD).

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade.

En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker: ’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for min eller min pårørendes behandling. Dette vil jeg være sikker på, at fagfolkene lærer af, både på det aktuelle behandlingssted og mere generelt’.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Rapporten bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges. Derefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Patientombuddet. Patientombuddet indsamler og formidler viden på baggrund af hændelser fra hele landet. Patienten får ikke svar tilbage på, hvad der er sket af ændringer fra netop deres rapport men på http://www.dpsd.dk/ kan patienten finde mere generel information om de nationale tiltag, der iværksættes på baggrund af de rapporterede hændelser. Patienter oplyses også om, at rapportering af en UTH ikke er det samme som at indgive en klage over den behandling, man har modtaget i sundhedsvæsenet.

 

Se mere eller indberet en utilsigtet hændelse på www.dpsd.dk