Sygdomme

Her er præsenteret relevant og lettilgængelig information om almindelige, kroniske sygdomme.

 

Der vil tillige for hver sygdom være links til yderligere mere specifik information samt information om, hvordan vi tilrettelægger og varetager diagnostik, behandling og opfølgning af de forskellige sygdomme hos lægerne på Lindevangs Alle.